Den polske presidenten Andrzej Sebastian Duda representerer det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet. Siden de ble valgt i 2015 har de bygget ned demokratiet, blant annet ved å binde domstolene tett til den politiske makten. Den polske presidenten Andrzej Sebastian Duda representerer det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet. Siden de ble valgt i 2015 har de bygget ned demokratiet, blant annet ved å binde domstolene tett til den politiske makten. Foto: Lise Åserud

EU må oppdra Polen