Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, er kritisk til sin egen regjering. Han frykter for følgene av fritt skolevalg. Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, er kritisk til sin egen regjering. Han frykter for følgene av fritt skolevalg. Foto: Jacob J. Buchard

Fritt skolevalg blir forskjellsskole