Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og kommunalsjef Knut Felberg gleder seg over satsingen på bærekraft som får tilholdssted i Rederiet i sentrum. Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og kommunalsjef Knut Felberg gleder seg over satsingen på bærekraft som får tilholdssted i Rederiet i sentrum. Foto: Kjartan Bjelland

Det grønne skiftet må lønne seg