• Mandal kirke er pakket inn plast og har store skader som trenger utbedring. FOTO: Jarle Martinsen

leder: Spleiselag for kirker

Bevaringen av norske kirker bør sikres gjennom et spleiselag mellom kommune og stat. Og ikke minst – kirken selv.