Å bry seg om sin neste

Her er flere av representantene fra Beveg byen, et nettverk av menigheter som vil bidra i arbeidet mot fattigdom i Kristiansand. Øivind Augland (Hånes frikirke), Ane Ugland Albæk (St. Ansgars menighet), Rune Tobiassen (Østsida frikirke), Øyvind Valvik (Filadelfia), Fred Henry Berg og Silje Wik Vesterfjell (Kristiansand domkirkes menighet) og Ole Lunde (næringslivsleder). Foto: Kjartan Bjelland