• Det ser ut til Agder-kommunene vil vegre seg massivt for flere parker med vindturbiner. Bildet er fra vindmølleparken på Lista. FOTO: Tore André Baardsen

Energipolitikk er en nasjonal sak

Samtlige kommuner som er berørt av NVEs vindkraftplan i Agder har svart et rungende nei til utbygging av vindmøller. Det må lyttes til, men energipolitikken bør avgjøres nasjonalt.