• Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har lansert tiltak for å styrke oss mot digitale trusler i valgkampen. FOTO: Jacob Buchard

Leder: Hybride trusler i valgkampen

Internett, data og sosiale medier er helt avgjørende for å vinne valget til høsten. Regjeringen presenterer nå tiltak for å demme opp for de hybride truslene store datamengder fører med seg.