• Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og har en funksjonshemming, men har laget seg et godt liv ved et døvesenter i Sandefjord med mange venner i samme situasjon. Nå vil Søgne ha henne hjem. FOTO: Kjartan Bjelland

Leder: Søgne bør vise bedre skjønn

Alethia Elliott (21) ønsker å bo og leve ved Signo Vivo i Sandefjord, et landsdekkende bo- og tjenestetilbud for døve, hvor hun trives og blomstrer. Det bør Søgne kommune sørge for at hun kan.