Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og har en funksjonshemming, men har laget seg et godt liv ved et døvesenter i Sandefjord med mange venner i samme situasjon. Nå vil Søgne ha henne hjem. Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og har en funksjonshemming, men har laget seg et godt liv ved et døvesenter i Sandefjord med mange venner i samme situasjon. Nå vil Søgne ha henne hjem. Foto: Kjartan Bjelland

Leder: Søgne bør vise bedre skjønn