• Øvre Klepp høydebasseng i Askøy kommune, hvor smitten i drikkevannet trolig kommer fra. FOTO: NTB scanpix

Leder: Vannskandalen som burde vært unngått

Vannskandalen på Askøy viser en kommune som har forsømt seg grovt. Og hvor sårbar en så grunnleggende viktig tjeneste som vannforsyningen er.