Regjeringen foreslår en rekke tiltak for en bedre integrering. Blant annet foreslås det at kravet om å lære seg norsk forsterkes, og at introduksjonsprogrammet skal bli mer individuelt tilpasset.  Regjeringen foreslår en rekke tiltak for en bedre integrering. Blant annet foreslås det at kravet om å lære seg norsk forsterkes, og at introduksjonsprogrammet skal bli mer individuelt tilpasset.

Gode forslag for integrering