• Høyres Kristin Ørmen Johnsen vil frata de minste kommunene ansvaret for barnevernet. FOTO: NTB scanpix

Leder: Vern av barn er viktigst

Høyre vil nekte småkommuner å drive eget barnevern. Forhåpentligvis vil det forslaget bli diskutert seriøst, og ikke bli offer for en slagordpreget motstand mot kommunesammenslåinger.