• Ansatte ved ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel er bekymret for hva som skjer med ungdommer når de må over fra spesielle ungdomsenheter og til vanlige fengsel når de fyller 18 år. FOTO: Kjartan Bjelland

Leder: Tilpasset straff til unge

Norske barn som har begått alvorlig kriminalitet soner i tilpassede fengsler. De flyttes til vanlige fengsler straks de blir 18. Da kan mye arbeid gå tapt.