• Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) tar på vegne av regjeringen sikte på å sende ut høringsnotat til ny barnevernlov til våren. FOTO: NTB scanpix

Stram inn på barnevernplassene

Kjell Ingolf Ropstads departement bør begrense etableringen av barnevernsinstitusjoner på Sørlandet. Også av hensyn til barnas beste.