Regjeringen vil innføre massetesting av elever i områder hvor det er høyt og vedvarende smittetrykk. Det kan bedre barn og unges tilværelse etter ett år med pandemi. Regjeringen vil innføre massetesting av elever i områder hvor det er høyt og vedvarende smittetrykk. Det kan bedre barn og unges tilværelse etter ett år med pandemi. Foto: Kristin Ellefsen

Massetesting i skolene sikrer barn og unge