Flere trossamfunn kan operere i strid med grunnleggende samfunnsnormer og norsk lov. Mye tyder på at det bør føres et mer omfattende og aktivt tilsyn. Flere trossamfunn kan operere i strid med grunnleggende samfunnsnormer og norsk lov. Mye tyder på at det bør føres et mer omfattende og aktivt tilsyn. Foto: Kristin Ellefsen

Økt tilsyn med trossamfunn