Fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesrådmann Tine Sundtoft har tilsynelatende ikke tatt seg tid til å diskutere hvorvidt det er rimelig at ansatte på hjemmekontor beholder sine pendlertillegg. Fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesrådmann Tine Sundtoft har tilsynelatende ikke tatt seg tid til å diskutere hvorvidt det er rimelig at ansatte på hjemmekontor beholder sine pendlertillegg. Foto: Jacob J. Buchard

Virkelighetsfjern fylkesledelse