• Også offentlig sektor trenger å reformere sitt pensjonssystem. Det skjer fra 2020.

Leder: Betimelig, offentlig pensjonsreform

Et solid flertall av de 800.000 offentlige ansatte som berøres, vil ta i bruk det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning. Det er bra.