• Slik er framtidas Hunsøya tenkt i den planen som politikerne i Bygg- og miljøutvalget skal behandle til torsdag. FOTO: Rambøll

Leder: D-dag for Vennesla

Politikerne i Vennesla har nå mulighet til å få store investeringer og legge til rette for spennende sentrumsutvikling. Den muligheten bør de gripe.