Barnetrygd er viktig for sosialhjelpsmottakere

I Kristiansand er det nå registrert 3052 fattige barn. Det er presserende å få ned disse tallene. Å la sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden er et lite, men viktig grep. Foto: NTB