Sivilombudsmannen har gjort alarmerende funn om mangelfull forvaltning av strandsonen i tre norske kommuner. Kragerø, Askøy utenfor Bergen og Mandal, nå Lindesnes, er undersøkt. Sivilombudsmannen har gjort alarmerende funn om mangelfull forvaltning av strandsonen i tre norske kommuner. Kragerø, Askøy utenfor Bergen og Mandal, nå Lindesnes, er undersøkt. Foto: Geir Olsen

Vernet av strandsonen uthules lokalt