Tusener på tusener med gamle redningsvester etter flyktningkrisen i 2015. Noen er hentet ut og brukt i ulike kunst-installasjoner, men de fleste ligger på «fyllinga». Tusener på tusener med gamle redningsvester etter flyktningkrisen i 2015. Noen er hentet ut og brukt i ulike kunst-installasjoner, men de fleste ligger på «fyllinga». Foto: Birgitte Klækken

Redningsvestkirkegården