I Noreg er vi så heldige at vi har eit eige fag i skulen der vi lærer å lage mat. Faget heiter mat og helse. I dette faget lærer elevane å lage god og næringsrik mat som er bra for både kropp og hjerne. Det er iallfall intensjonen, skriv forfattarane, og spør: Kvifor er det slik at skulen ikkje greier å utnytte potensialet til eit så samfunnsnyttig fag? I Noreg er vi så heldige at vi har eit eige fag i skulen der vi lærer å lage mat. Faget heiter mat og helse. I dette faget lærer elevane å lage god og næringsrik mat som er bra for både kropp og hjerne. Det er iallfall intensjonen, skriv forfattarane, og spør: Kvifor er det slik at skulen ikkje greier å utnytte potensialet til eit så samfunnsnyttig fag? Foto: NTB

Mat er den viktigaste hjerneføda