– Brevet fra landbruks- og kommunalministeren bør få lokalpolitikerne i Kristiansand til å vise seg tilliten verdig og tenke nytt. Den fem år gamle reguleringsplanen bør endres og Egsjordet bevares for framtida, skriver tre SV-politikere i denne kronikken. – Brevet fra landbruks- og kommunalministeren bør få lokalpolitikerne i Kristiansand til å vise seg tilliten verdig og tenke nytt. Den fem år gamle reguleringsplanen bør endres og Egsjordet bevares for framtida, skriver tre SV-politikere i denne kronikken. Foto: Kjartan Bjelland

La Egsjordet leve!