• Historisk sett har ikke kvinner jobbet mindre enn menn. Kvinners arbeid har bare i mindre grad blitt registrert og verdsatt, skriver historiker Trond Bjerkås ved UiA. FOTO: Scanpix

Arbeidende kvinner

FrPs stortingsrepresentant Jon Helgheim tar til orde for å kutte ut fedrekvoter og andre «tåpelige påfunn» fordi det etter hans mening er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Dette er påviselig feil.