• Våre meningsmotstandere kan komme til å hevde at saken på Øvre Slettheia ikke har noe med EØS-regelverk å gjøre. Vi mener det er en konsekvens av svakhetene ved dette systemet, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Vegge, Tormod Flem

EØS-elefanten på Øvre Slettheia

Den kun seks år gamle barnehagen i Øvre Slettheia må nå trolig rives og bygges opp igjen for 42 millioner kroner. Hvordan kunne dette skje?