• – EU-tilpassing både på veg og bane brenner det et blått lys for bane. Politikken har presset toget ut av konkurransen, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Sondre Steen Holvik

Har toget gått?

Det går på overtid i slaget om jernbanen! Sørlandsbanens åttiårige historie bærer lite preg av satsing. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Utbyggingen med dobbeltspor ganske i det blå. Nedprioriteringen gjelder tidligere regjeringer og det gjelder dagens regjering.