• De nyeste bomplanene vil resultere i at innbyggere i Randesund ikke kan nå et handelssenter uten å passere en bom. Det er en boligpolitisk fallitterklæring, skriver artikkelforfatterne. FOTO: HSH Utvikling

Byplanlegging i hytt og vær

Tunge utbyggingsplaner for Ødegård på Dvergsnes er et eksempel på byplanlegging i strid med strandsoneloven, miljølovgivning, nasjonal arealstrategi og nullvekstavtaler for bompasseringer.