• – Det kan ta tid å bygge relasjon, særlig med dem som er blitt sviktet eller oversett hele livet, skriver psykiater Dag Brendefur i en kronikk om det omdiskuterte pakkeforløpet i psykiatrien. FOTO: Credit: Kaspars Grinvalds / Shut

Når sjelen krymper seg i smerte

Fredag den 3.mai kom det en kronikk i Fædrelandsvennen skrevet av psykologspesialist Sondre Risholm Liverød. Innlegget tar opp utfordringer det såkalte pakkeforløpet innenfor psykisk helse utløser, både for pasienter og terapeuter.