– Når stortingsflertallet forsvarer utenlandske finansinteresser i strid med eksisterende kunnskapsgrunnlag, på bekostning av lokalbefolkning, urfolk, naturmangfold og folkehelse, så stiller folk flest spørsmål ved vårt demokrati, skriver kronikkforfatteren. – Når stortingsflertallet forsvarer utenlandske finansinteresser i strid med eksisterende kunnskapsgrunnlag, på bekostning av lokalbefolkning, urfolk, naturmangfold og folkehelse, så stiller folk flest spørsmål ved vårt demokrati, skriver kronikkforfatteren. Foto: Torbjørn Witzøe

Vindkraft bør ikke avskrives?