• Det er helt uforståelig at man ikke vil bevare den beste idrettsetaten blant landets 10 største kommuner, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil politikerne i Kristiansand bevare landets beste idrettsetat?

Det er helt uvirkelig at det nå er gått et helt år siden etableringen av aksjonskomiteen for bevaring av idrettsetaten.