• Artikelforfatteren er bekymret for kø og treg trafikkavvikling når arbeidene med Gartnerløkka etter planen starter neste år. FOTO: Jacob Buchard

Næringslivet er avhengig av trafikkflyt

Gartnerløkka er en europavei med de forpliktelsene det medfører.