Dette skulle aldri skjedd, men dessverre valgte Vladimir Putin en annen vei enn diplomati, forhandlinger eller fred. Han valgte å marsjere opp store troppestyrker på den ukrainske grensen, som forberedelse til krig – uten at det noensinne var noen fare for at Ukraina ville invadere og okkupere Russland. Med vesentlig mindre mannskap og militære ressurser, var Ukraina aldri en trussel mot Moskva.

Da Russland invaderte Ukraina den 24. februar 2022, krysset de en rød linje for sivilisert og fredelig samkvem mellom autonome land. Situasjonen som tidligere har blitt kalt komplisert, anspent og konfliktfylt, ble dramatisk endret over natten, med den første invasjonskrigen i Europa på evigheter, og dette var Putins avgjørelse alene:

Putin samlet styrker på grensen. Putins generaler planla angrepet. Putin tok avgjørelsen. Putins styrker utførte angrepet. Og Putin holder krigen i Ukraina i gang.

foto
Makvan Kasheikal. Foto: Jacob J. Buchard

Man kan mene hva man vil om grensene, styreformen i Ukraina som ble opprettet etter Sovjetuinonens fall i 1991, og man kan ha gehør for debatten om hvor demokratisk det sittende styret er. Dette er uvesentlig nå: Det er et ubestridelig faktum at Ukraina var og er en selvstendig stat, med anerkjente grenser, ambassader, representasjon i FN, og med autonom samhandel med andre land, full rett til å styre seg selv på sin måte, og full rett til å forsvare sitt eget territorium med militær makt, akkurat som Norge.

At Russland og Putin ikke liker eller anerkjenner styret i Ukraina, er høyst gjensidig. Og at Russland mener Ukraina representerer en trussel er også gjensidig. Dette gir ikke Russland noen rett til å invadere et naboland, like lite om det gir Ukraina rett til det samme. Hvor skulle en slik politikk lede oss, og hvilken posisjon ville det sette Norge i?

Allerede før den russiske invasjonen 24. februar 2022, var over 13.000 mennesker drept i Donbas-konflikten som startet i 2014. Denne konflikten foregår også innenfor Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser – ikke innenfor Russlands anerkjente grenser. Denne minikrigen er støttet og opprettholdes av Putin, som også valgte å annekterte Krim-halvøya i 2014 med militærmakt.

Ikke på noe punkt siden Ukraina ble opprettet, har Ukraina angrepet eller invadert russisk territorium. Derfor er krigen Putins ansvar, plan, intitiativ, beslutning, skyld. At Putin mener Donbas og Krim faktisk er russisk territorium gjennom historie og antall russere som bor der, gir ingen rett til å overta det med militærmakt. Å godta et slikt premiss ville legitimere en endeløs rekke invasjonskriger, og gjøre verden ekstremt utrygg.

Demokratene er Norges første og største tverrpolitiske anti-globalistiske parti. Det finnes ingen partier i Norge som er mer opptatt av nasjonal suverenitet, respekt for grenser og selvråderett over eget territorium. Dette gjør Russlands handlinger uakseptable og uforståelige for oss.

Demokratene ønsker fred, samhandel og gode relasjoner med vår nabo Russland. Russlands angrepskrig mot både Georgia i 2008, mot Krim i 2014 og konstante våpenstøtte til separatistene i Donbas er derfor sterkt bekymringsverdig. Det viser hvor fort fred og selvstendighet kan mistes, hvor viktig det er å ha et godt forsvar – noe Demokratene slår fast i sitt partiprogram gjennom tre grunnforutsetninger:

«1: Troverdig og avskrekkende militær forsvarsevne til enhver tid. 2: Medlemskap i NATO-alliansen. 3: Et folkeforsvar der sentrale elementer er en profesjonell kjerne, kombinert med allmenn verneplikt, heimevern og sivilforsvar med godt trente og utstyrte militære og sivile aktører. Disse elementene skal utgjøre et effektivt, avskrekkende og hurtig mobiliserbart forsvar som kan verne folket og landet i hele krisespekteret.»

Demokratene er altså et parti som varmt støtter opp om NATO-alliansen, en forsvarspakt som har beskyttet oss mot enhver aggresjon fra andre land, Sovjetunionen især siden 1947. Russlands angrep på en stat uten forsvarspakt, viser hvor viktig denne alliansen er for oss, og viser hvor viktig det er at lille Norge er lojale mot denne alliansen.

Demokratene aksepterer ikke premisset om at krigen kan stoppes gjennom at Ukraina overgir seg. Dette er ikke innenfor vår politikk for selvstendighet og autonomi. Derimot ønsker vi ikke å blande oss opp i denne krigen med våpenhjelp, ikke minst fordi det vil svekke forsvaret vårt som allerede er altfor svakt. Samtidig har vi programfestet følgende:

«Demokratene ønsker at norske styrker kun skal delta i internasjonale militære aksjoner for å stoppe folkemord eller invasjoner som truer demokratiske stater, samt naturligvis å beskytte andre NATO- land i tråd med våre forpliktelser.»

Derimot ønsker vi ikke å blande oss opp i denne krigen med våpenhjelp, ikke minst fordi det vil svekke forsvaret vårt som allerede er altfor svakt.

Ukraina er ikke et NATO-land, og det kan diskuteres hvor demokratisk det er, men det er en helt annen diskusjon. Vi fordømmer Russlands ødeleggelser av menneskeliv og eiendom i Ukraina. Vi vil også påpeke at denne krigen er Putin-regimets krig, og ikke russernes krig. Vi mener derfor at krigen er en enorm tragedie for Russland og russerne også, og håper Russland avslutter sin krigføring så fort som mulig.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.