Flere eldre og færre barn krever omstilling

Skal kommunene kunne tilby de samme tjenestene som i dag til mange flere pleietrengende eldre om ti år, trengs det 45.000 flere årsverk i helse og omsorg, viser KS’ prognose. Det er ikke realistisk. Derfor må kommunene løse oppgavene på nye og smartere måter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge / ntb