Kommuner kan gjøre enkle grep for bedre psykisk helse

For mange kan kjæledyr kompensere for manglende familie eller andre sosiale kontakter. Samtidig har det vist seg at dyrehold også fremmer kontakt med andre mennesker. Dette er særlig viktig for personer med rus eller psykiske vansker. Foto: Shutterstock