Kommuner kan gjøre enkle grep for bedre psykisk helse