«Det er det du gjør som er viktig, ikke det du sier!»

Dette utsagnet er dekkende for det jeg sitter igjen med etter snart 3 år i fylkestinget i Vest-Agder.