Konsernet Agder Energi (konsernsjef Tom Nysted på bildet) gikk med kr. 204 millioner kroner i underskudd i regnskapsåret 2018, et tall som også vil bli bekreftet i revisjonsberetningen som avgis av revisjonsselskapet EY, skriver kronikkforfatteren. Konsernet Agder Energi (konsernsjef Tom Nysted på bildet) gikk med kr. 204 millioner kroner i underskudd i regnskapsåret 2018, et tall som også vil bli bekreftet i revisjonsberetningen som avgis av revisjonsselskapet EY, skriver kronikkforfatteren. Foto: Bjelland, Kjartan

Agder Energi – over- eller underskudd?

Internasjonale regnskapsprinsipper er ikke alltid like enkle å forholde seg til og kommunisere.