• Tiden er derfor moden for at Regjeringen i samarbeid med etatene, ser på en styrking av innsatsen i de regionene der potensialet for ytterligere avdekking og stans av kriminell virksomhet er aller størst, mener forfatterne. FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Arbeidslivskriminalitet: Effektivt samarbeid må styrkes

Hvert år unndras flere titalls milliarder kroner i skatt og avgift, det svindles med trygd og andre ytelser, samtidig som arbeidere har uverdige og til dels farlige arbeidsforhold.