Under koronakrisen har Helse- og omsorgsdepartementet delegert utstrakt myndighet til Helsedirektoratet, som i dialog med Folkehelseinstituttet har fått anledning til å benytte gamle styringsformer, dvs. sentral styring og direkte kontroll, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra møtet i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser 12. mars, den dagen Norge ble stengt ned. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog ved bordenden. Under koronakrisen har Helse- og omsorgsdepartementet delegert utstrakt myndighet til Helsedirektoratet, som i dialog med Folkehelseinstituttet har fått anledning til å benytte gamle styringsformer, dvs. sentral styring og direkte kontroll, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra møtet i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser 12. mars, den dagen Norge ble stengt ned. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog ved bordenden. Foto: Heiko Junge

Koronakrisen suspenderer moderne styringsformer