Landsdelen har 100 års erfaring med å utdanne sykepleiere. På bildet feirer ca. 130 nyutdannede sykepleiere endt skolegang med  eksamensfesten i kantina på Universitetet i Agder i Kristiansand i 2015. Landsdelen har 100 års erfaring med å utdanne sykepleiere. På bildet feirer ca. 130 nyutdannede sykepleiere endt skolegang med eksamensfesten i kantina på Universitetet i Agder i Kristiansand i 2015. Foto: REBECCA TRONDSEN

Vi får ikke gode sykepleiere uten god sykepleierutdanning