• Fra venstre: Lagsarbeider Martin Wikstøl, Tobias Ljøkjel (16), leder for skolelaget på Møvig, Marit Faanes, rektor på Møvig skole og lagsarbeider Tønnes Christian Due-Tønnessen. FOTO: Vegge, Tormod Flem

En bolle for mye

Elevene som står bak Skolelaget på Møvig Skole føler seg til bry. Det er ikke overraskende!