• – Det kan være en utfordring å fastslå hvem som har ansvar for den viktige behandlingen en pasient får, eller om regningen skal belastes en kommune, staten eller begge, skriver kronikkforfatterne om samarbeidet i helsesektoren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Pasientens helsetjeneste – uansett

«Helsetjenesten er til for pasientene. Det skal være pasientenes helsetjeneste og ikke helsetjenestens pasienter». På denne måten beskrev ekspertgruppen av pasienter og pårørende sitt ønske da regjeringen utarbeidet Nasjonal helse- og sykehusplan.