– Det kan være en utfordring å fastslå hvem som har ansvar for den viktige behandlingen en pasient får, eller om regningen skal belastes en kommune, staten eller begge, skriver kronikkforfatterne om samarbeidet i helsesektoren. – Det kan være en utfordring å fastslå hvem som har ansvar for den viktige behandlingen en pasient får, eller om regningen skal belastes en kommune, staten eller begge, skriver kronikkforfatterne om samarbeidet i helsesektoren. Foto: Bjelland, Kjartan

Pasientens helsetjeneste – uansett