• – Regimet for kraftverksskatt bør endres slik at vannkraft kan konkurrere mot andre teknologier under like vilkår, skriver Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi. FOTO: OLE LILLESVANGSTU

Viktigere vannkraft med riktigere skatt

Reaksjonene på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft viser at nordmenn flest ikke uten videre er villig til å gi slipp på mer uberørt natur, heller ikke når det skjer for å produsere strøm som skal bidra til lavere klimagassutslipp.