– Og nettopp derfor er det vanskelig å forstå at Norges Bank ikke avklarte alle vesentlige spørsmål før sentralbanksjefen offentliggjorde ansettelsen, skriver John A. Hunnes – Og nettopp derfor er det vanskelig å forstå at Norges Bank ikke avklarte alle vesentlige spørsmål før sentralbanksjefen offentliggjorde ansettelsen, skriver John A. Hunnes Foto: Nina E. Rangøy

Norges Bank har gjort det vanskelig for Tangen