Barnelovhistorien har gitt oss mekling og høring av barn, men det fins ingen etterprøvbar forsking som viser hvordan disse ordningene fungerer i praksis, skriver artikkelforfatteren. Barnelovhistorien har gitt oss mekling og høring av barn, men det fins ingen etterprøvbar forsking som viser hvordan disse ordningene fungerer i praksis, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpix

Barnelovhistoriens ironier

Filmen «Natta pappa henta oss» av Steffan Strandberg er vist en rekke ganger på NRK.