• Internasjonalisering er likevel svært relevant i forbindelse med Agderkonferansen som arrangeres 22. januar på Kilden. FOTO: Bjelland, Kjartan

Agderkonferansen og internasjonalisering

Internasjonalisering er i skuddet. Men hvordan brukes det, og hvordan bør det forstås?