Ytringsfriheten trumfer alt, men vi må gjøre noe med hatet

foto