• Forskrift om kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldre og ungdom er ment å sikre retten til medvirkning og deltakelse og representasjon for grupper som vanligvis ikke er bredt representert i det politiske liv, skriver kronikkforfatterne som er bekymret for utviklingen i den nye storkommunen. FOTO: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Åpent brev til rådmenn, Fellesnemnda og politikere i Kristiansand

Funksjonshemmedes organisasjoner, representert ved SAFO Agder og FFO Vest-Agder, ser med bekymring på tilbakemeldingene fra Rådet for funksjonshemmede («Rådet») i Kristiansand om funksjonshemmedes muligheter for medvirkning i Nye Kristiansand.