En «undring» over både politiets og sykehusledelsens behandling av «legesaken» i SSHF

I Kvalitetsrådsmøtene skulle alle komplikasjoner presenteres og redegjøres for og hvilke grep som ble tatt fra involvert avdelings side for å hindre gjentagelse. Man må derfor ha lov til å undres over hvordan det kan skje, i en tidsperiode over flere år, at en rekke alvorlige feilbehandlinger knyttet til en og samme lege i systemet kan skje uten at sykehusledelsen griper inn før det gikk så langt som det gikk, skriver tidligere sjeflege Erik Bertnes. Foto: Reidar Kollstad