Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge møter profesjonell kunst gjennom skoleløpet. Ordningen, finansiert av tippemidler (285 millioner i 2019), er helt unik i en internasjonal sammenheng, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser en lærerskolestudent som deltar i en DKS-workshop, Teiporama av kunstner Sandra Norrbin, på Universitetet i Agder i 2019.  Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge møter profesjonell kunst gjennom skoleløpet. Ordningen, finansiert av tippemidler (285 millioner i 2019), er helt unik i en internasjonal sammenheng, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser en lærerskolestudent som deltar i en DKS-workshop, Teiporama av kunstner Sandra Norrbin, på Universitetet i Agder i 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Kunstens betydning og skolens rolle